Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2020

hereyes
22:04
2471 1bb6 500
Reposted fromFluffyou Fluffyou viaanotherwaytodie anotherwaytodie
hereyes
20:30
Miłość to też rozmowy, siedzenie razem i picie herbaty, takie pobycie. Lubienie, no.
— Jacek Braciak
Reposted fromnaturalginger naturalginger viadotkliwie dotkliwie

January 15 2020

hereyes
22:31
hereyes
22:31
0905 15d9 500
Reposted fromnutt nutt vialaparisienne laparisienne
22:30
5810 9ff1
Reposted fromkattrina kattrina viamoai moai
hereyes
22:30
hereyes
22:30
A teraz… teraz to sobie myślę, że najważniejsze, żeby człowiek miał w życiu kogoś takiego, przy kim nie musi otwierać ust, jeżeli nie chce. Kogoś takiego, komu nawet nie musi niczego tłumaczyć, bo ten ktoś po prostu wie. Rozumie. I niczemu się nie dziwi.
— Marta Kisiel
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaover-land over-land
hereyes
22:29
0773 f352 500
Warsaw City Lights via Ron Garan photos
Reposted fromjackal jackal viamyszkaminnie myszkaminnie
hereyes
22:29
Ludzie nauczą Cię jak prawdziwie kochać nie odwzajemniając Twojej miłości.  Ludzie nauczą Cię jak być swoim najlepszym przyjacielem porzucając Cię samego, gdy najbardziej będziesz potrzebował ich wsparcia.  Ludzie nauczą Cię jak wybaczać nie prosząc o Twoje przebaczenie.  Ludzie nauczą Cię czym jest prawda poprzez ich kłamstwa. Ludzie nauczą Cię uprzejmości poprzez ich cynizm.  Ludzie nauczą Cię czym jest prawdziwa głębia poprzez to, jak bardzo są płytcy. Ludzie nauczą Cię jak wzrastać poprzez ich stagnację. 
— Bartek Indygo
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viaMsChocolate MsChocolate
hereyes
22:28
Kiedy będziesz stara, sama też pojmiesz, że życie to żart i biorąc je zbyt serio, nic się nie zyskuje.
— Licia Troisi
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMsChocolate MsChocolate
hereyes
22:27
hereyes
22:27

January 14 2020

hereyes
22:55
7178 6d1b
Reposted fromkarahippie karahippie vialaparisienne laparisienne
hereyes
22:52
hereyes
22:52
Reposted fromshakeme shakeme vialaparisienne laparisienne
hereyes
22:51
hereyes
22:51
Reposted fromshakeme shakeme
hereyes
22:51
hereyes
22:51
5602 5034
hereyes
22:49
9991 3345
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarzzkropka rzzkropka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl