Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2020

hereyes
12:47
8233 bd77
Reposted from0 0 viaczekoladowezatracenie czekoladowezatracenie
hereyes
12:47
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
hereyes
12:47
hereyes
12:47
Więc lepiej mnie zabij 
Wyrzuć z pamięci 
Lepiej odejdź, pozwól mi odejść 
Lepiej zapomnij 
Pozwól zapomnieć 
Lepiej daj mi następną szansę 
— Myslovitz "Alexander"
hereyes
12:46
6350 f330
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaJamesEvans JamesEvans
hereyes
12:46
Kiedy człowiek czuje, że potrzeba mu czegoś więcej, wtedy zaczynają się kłopoty.
— Charles Bukowski "Fragmenty winem poplamionego notatnika. Zebrane po raz pierwszy opowiadania, eseje i felietony z lat 1944-1990"
Reposted fromechoecho echoecho viaJamesEvans JamesEvans
hereyes
12:46
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breźniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
hereyes
12:45
0269 275e 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaJamesEvans JamesEvans
hereyes
12:45
5595 94ad
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaJamesEvans JamesEvans
hereyes
12:45
Reposted fromshakeme shakeme viadotkliwie dotkliwie
hereyes
12:44
Reposted fromshakeme shakeme viadotkliwie dotkliwie

February 10 2020

hereyes
22:02
1962 8601
Reposted fromstylte stylte viadotkliwie dotkliwie
hereyes
22:02
1486 889c 500
Pan Marek Piekarczyk
Reposted fromthefirstdrop thefirstdrop viadotkliwie dotkliwie
22:01
5212 aca6 500
Reposted frombitner bitner viamoai moai
hereyes
22:01
Reposted fromshakeme shakeme
hereyes
22:00
Lekcja 8472716: zasługujesz na wszystko i należy ci się najpiękniejsze życie na świecie. Jesteś kobietą, w tym twoja siła.
— "Od duszy strony"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
hereyes
22:00
Starsi ludzie często nie zdają sobie sprawy z tego, że młodzi ludzie, wchodząc w dorosłość, czują się jak w jakimś chorym filmie akcji połączonym z science fiction i wszystko jest zajebiście trudne. 
Wsparcie jest ważne.
— "Od duszy strony"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
hereyes
21:59
…Od tego czasu swe problemy chronię żartem.
— Taco Hemingway - "Żywot"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
hereyes
21:59
Nie urodziłeś się tylko po to, aby całe życie płacić rachunki i umrzeć. Pytanie, czy wiesz po co? Szukaj tego, co kochasz. Tak, żeby powiedzieć „O kurwa, to jest to.” I zrób to zanim umrzesz. Masz żyć życiem, które jest przeznaczone dla ciebie, a nie takim, które ktoś ci zaplanował.
— Piotr C.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
hereyes
21:58
Przestaliśmy szukać potworów pod naszymi łóżkami, gdy zrozumieliśmy że one są w nas.
— "Joker (2019)"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaasitwas asitwas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl