Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

hereyes
11:57
11:56
7794 df00 500
hereyes
11:54
7888 0c54
Reposted from0 0 viaBirdofParadise BirdofParadise
hereyes
11:53
Reposted frompiksele piksele viagdziejestola gdziejestola
hereyes
11:52
hereyes
11:52
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka vianolongerinuse nolongerinuse
hereyes
11:52
4579 5d08 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna vianolongerinuse nolongerinuse
hereyes
11:51
hereyes
11:51

Mam do ciebie ogromną słabość, ale muszę ją całą ukryć.  Muszę tę słabość gdzieś schować w sobie, by się nie wygłupić.

— znowu.
Reposted fromszkl-anka szkl-anka viagdziejestola gdziejestola
hereyes
11:51
4009 ba0a
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viagdziejestola gdziejestola
hereyes
11:51
Nie mogę zrobić nic, sterowany jestem wciąż
Reposted fromlugola lugola viagdziejestola gdziejestola
hereyes
11:51
9723 1113
Reposted fromepidemic epidemic viagdziejestola gdziejestola
hereyes
11:50
9239 a65f
Reposted frometerycznie eterycznie viagdziejestola gdziejestola
hereyes
11:50
Jedyny twój problem jest taki, że nie umiesz przyznać się do uczucia, które masz gdzieś tam w środku.
Reposted fromsilla silla viagdziejestola gdziejestola
hereyes
11:50
Za gwiazdy, które słuchają. I marzenia, które się spełniają.
— Dwór Mgieł i Furii
Reposted fromzucha zucha viaupinthesky upinthesky
hereyes
11:49

Gdzie będziemy za rok?

hereyes
11:49
11:49
6278 35b4 500
Reposted fromfreakish freakish viagdziejestola gdziejestola
hereyes
11:49

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir viagdziejestola gdziejestola
hereyes
11:49
Problemem nie są nogi, oczy czy usta - szepnął głos. - Problemy są zawsze w głowie.
— Leonie Swann – Sprawiedliwość owiec. Filozoficzna powieść kryminalna
Reposted fromflesz flesz viaAliceInKillingLand AliceInKillingLand
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl