Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

hereyes
21:02
hereyes
21:00
7393 4de2
Reposted fromthebelljar thebelljar viagdziejestola gdziejestola
21:00
21:00
7076 7e0d 500
20:59
0826 617a 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viagdziejestola gdziejestola
hereyes
20:59
3784 7eb1 500
Reposted frommaaaatek maaaatek viagdziejestola gdziejestola
20:58
1796 f941
Reposted fromunco unco viagdziejestola gdziejestola
20:56
9812 7a8b 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viagdziejestola gdziejestola
hereyes
20:56
9285 e174 500
Reposted frommyrla myrla viagdziejestola gdziejestola
20:56
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viapaulinac26 paulinac26
hereyes
20:55
to nie Ciebie całowałam -
nie miej złudzeń.

myślałam o nim
Twoje usta było po prostu pod ręką.
Reposted fromorchis orchis via050996 050996
hereyes
20:55
6840 1497 500
jedynym złym krokiem jest ten niezrobiony!
[przyklejone w tramwaju, 8 X '13]
Reposted fromholdyourbreath holdyourbreath via050996 050996
hereyes
20:54
Mam wrażenie, że jestem pozbawiona warstwy ochronnej. Powoduje to, że wszystko bardzo przeżywam. Bardzo dotyka mnie rzeczywistość, bo życie to nie rurki z kremem. Jestem przewrażliwiona, ale to jednak nie oznacza, że te smutne momenty nie są przeplatane chwilami, gdy naprawdę jest cudownie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frompiepszoty piepszoty viaottak ottak
hereyes
20:53
2290 8827 500
hereyes
20:53
Nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa, których nie wypowiedział.
— Mitch Albom "Miej trochę wiary"
Reposted fromdreamadream dreamadream viagdziejestola gdziejestola
hereyes
20:53
6728 8dc9 500
hereyes
20:53
Niedoskonałości nadają charakter.
— Gaba Kulka [w:] Wysokie Obcasy Extra, NR 1 (32) styczeń 2015
hereyes
20:49
5576 b73a
Reposted fromlavendowy lavendowy viagdziejestola gdziejestola
hereyes
20:49
6607 2f65
“Two people, sitting on the top of a slide during the freezing night, wordlessly holding hands. It was like being a ten year old boy, and a ten year old girl. One lonely boy, And one lonely girl.” — Haruki Murakami, 1Q84
20:48
4559 09ea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl