Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2017

hereyes
16:45
4314 5a77 500
Reposted frombeltane beltane viagdziejestola gdziejestola
16:44
9082 bc0e 500

paris2london:

Dream

hereyes
16:44
2793 7c21 500
Reposted fromolalaa olalaa viajakegyllenhaal jakegyllenhaal
16:43
4650 9010 500
hereyes
16:43
9287 63b4
Reposted frommaive maive viagdziejestola gdziejestola
16:43
hereyes
16:43
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
hereyes
16:42
Mam zapaść, lekarz mnie pyta co ćpałem,
skurwiel nie wierzy, że serce można zatrzymać żalem.
— rover - autobiografia
Reposted fromP4RIAS P4RIAS viaBirdofParadise BirdofParadise
hereyes
16:42
hereyes
16:41
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
Reposted frommadsounds madsounds viawalkthemoon walkthemoon
hereyes
16:22
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viawalkthemoon walkthemoon
16:22
2356 e309 500

winsome-love:

Something quite magical about road-trips. It’s like the earth moves with you and for you; and all the time in the world sits in the palm of your hand.

Reposted fromohnina ohnina viaupinthesky upinthesky
hereyes
16:21
hereyes
16:21
9928 91ee 500
16:20
hereyes
16:20
5649 0a49 500
@carlossteinski
16:20
hereyes
16:20
Jak szybko i nieodwołalnie JEST przechodzi w BYŁO.
— J. C. Oates
hereyes
16:19

May 12 2017

hereyes
21:09
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl