Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

hereyes
16:29
0766 9bfd
Reposted frompikkumyy pikkumyy viajointskurwysyn jointskurwysyn
hereyes
16:28
0234 db06
hereyes
16:28
4928 e0d8
Reposted fromdailylife dailylife viaottak ottak
16:27
6234 f9d1 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viagdziejestola gdziejestola
hereyes
16:27
0411 535c
Reposted fromsarazation sarazation viagdziejestola gdziejestola
16:27
hereyes
16:26
1181 44f4 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
16:25
hereyes
16:25
Nie chcę romantycznej miłości z pocałunkami na ulicy, chwaleniem się uczuciem całemu światu. Chcę po prostu chodzić z Tobą po mieście za rękę, palić z Tobą fajki, śmiać się z głupot, pić razem wódkę, jarać blanty i robić Ci kanapki. Chcę zrozumienia, szczerości i trochę chorego dystansu, żeby to co nas łączy wzbudzało takie same emocje zawsze jak na samym początku. Pijmy z jednego kubka. Zbierajmy drobne na fajki. Nie przesadzajmy.
Reposted frompoppyseed poppyseed viajointskurwysyn jointskurwysyn
hereyes
16:23
1891 feea 500
Mike Mandel. Skyway, Santa Cruz, 1970-73
16:23
2313 501f 500
Reposted fromtwice twice viajointskurwysyn jointskurwysyn
hereyes
16:23
9417 1deb
Reposted frompeper peper viajointskurwysyn jointskurwysyn
16:22
hereyes
16:22
Słowa należy ważyć. Raz wypowiedzianych nie sposób cofnąć.
— Sophie Hannah
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
16:21
7980 ba31 500
Reposted fromwowimtired wowimtired viaottak ottak

April 24 2017

14:32
hereyes
14:32
hereyes
14:32
1898 c9ed
Reposted fromlaters laters viajointskurwysyn jointskurwysyn
hereyes
14:32
6467 16a2
Reposted fromswojszlak swojszlak viagdziejestola gdziejestola
hereyes
13:55
Wszystko, co człowiek robi z sercem i uśmiechem, zawsze będzie najlepsze
Reposted fromolass olass viawalkthemoon walkthemoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl