Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

hereyes
16:08
hereyes
16:04
(...) jeśli kiedyś wreszcie je wypowiem, tylko Tobie, tylko Tobie...
— Myslovitz
hereyes
16:04
Jeśli dwie osoby mają być razem to w końcu znajdą na to sposób.
— Bezimienna
hereyes
16:03
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viatouchthesky touchthesky
hereyes
16:02
4336 3605
Reposted fromsskittles sskittles viatouchthesky touchthesky
hereyes
16:02
hereyes
16:00
SAMOTNOŚĆ

Nikogo
o nią nie wiń

Ona przyszła
od środka
Reposted frommonstrum monstrum viatouchthesky touchthesky
hereyes
16:00
0306 f700
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatouchthesky touchthesky
hereyes
15:58
0842 a418
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaorchard orchard
hereyes
15:58
9928 91ee 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaorchard orchard
hereyes
15:58
Reposted fromshakeme shakeme viaorchard orchard
hereyes
15:58
6642 62cd
hereyes
15:57
"Człowiek wmówił sobie, że ma za krótkie życie, w związku z czym zwykł się tłumaczyć ustawicznym brakiem czasu. Tylko, powiedzmy, gdyby żył dwa razy dłużej, miałby go więcej? Wątpię. Jeśliby komuś udało się skonstruować zegar, który odmierzałby człowiekowi czas zmarnowany, pusty, i czas pełny, poświęcony jakiemuś pożytkowi, choćby własnemu, okazałoby się, że większość życia zmarnował. Więc może i tak życie dane jest nam w nadmiarze."
— - Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie
15:57
5010 2ea2 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
hereyes
15:55
hereyes
15:54
5412 86d2 500
Reposted fromorchard orchard
hereyes
15:54
Nie bój się iść powoli, obawiaj się jedynie stania w miejscu.
— mądrość chińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
hereyes
15:54
Znajdujesz dokładnie to, czego szukasz.
Kiedy rozglądasz się za złem, kłamstwem, spiskiem, niesprawiedliwością, przykrością, żalem - to szybko je znajdziesz.
Kiedy szukasz dobrych zdarzeń, dobrych stron, pozytywnych myśli, uczciwości i dobra w ludziach - to je znajdziesz!
Zastanów się - czego szukasz dzisiaj?
— Beata Pawlikowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
hereyes
15:53
2065 f315
Reposted fromcalifornia-love california-love viaottak ottak
hereyes
15:53

- Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?

- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.

- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?

- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie. 

— Anthony de Mello
Reposted fromSkydelan Skydelan viaottak ottak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl