Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

hereyes
16:47
3848 9967
Powinienem napisać,"też Cię kocham". Byłoby łatwiej.
Reposted fromPoranny Poranny viajointskurwysyn jointskurwysyn
16:47
8504 07ab
hereyes
16:45
Jak to jest mieć trzy lata? Czy byłem szczęśliwy? Czy byłem kochany? Nie pamiętam. Później od siódmego czy dziesiątego roku życia pamiętam jakieś urywki. Jakieś sceny. Mam takie zdjęcie, na którym siedzę nad „Poczytaj mi, mamo”. Jestem ubrany w białą koszulkę z zaokrąglonym kołnierzykiem. Dołki w policzkach. Fryzurę na garnek. Patrzę uśmiechnięty w książkę. Jestem pełen nadziei. Ufności. Świat jest dla mnie dobrym, przyjaznym, ciepłym miejscem. Kiedy to znika?
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viajointskurwysyn jointskurwysyn
hereyes
16:43
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viagdziejestola gdziejestola
16:43
9300 f064 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viagdziejestola gdziejestola
hereyes
16:42
3474 7e40 500
Reposted frompixielark pixielark viabaskua baskua
hereyes
16:41
1967 6b12
Reposted fromfafner fafner viagdziejestola gdziejestola
hereyes
16:41
0215 402d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagdziejestola gdziejestola
hereyes
16:40
5649 a955
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
hereyes
16:39
3531 714e
Reposted fromretro-girl retro-girl viawalkthemoon walkthemoon
hereyes
16:39
Småland, Sweden
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaauroraaa auroraaa
hereyes
16:39
5018 818b 500
regen
Reposted fromvolldost volldost vialilacwine lilacwine
hereyes
16:36
Będziesz czuł niechęć, nienawiść i dziwną pustkę, której niczym nie można zapełnić. Będziesz spotykał złych ludzi, będziesz wpadał w nałogi i robił rzeczy, których wcale nie chcesz robić, ale tak każe Ci Twoja podświadomość, której brakuje prawdy.
— Beata Pawlikowska - "W dżungli podświadomości"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
hereyes
16:35
Jenny Lake Sunrise
hereyes
16:35
Blausee by winter
16:34
4101 4ead 500
Reposted frombrumous brumous viamoai moai
16:34
6341 fcba 500
Reposted frombrumous brumous viamoai moai
16:34
5576 f0be 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viamoai moai
16:33
9954 97a8
Reposted frombrumous brumous viaanotherwaytodie anotherwaytodie
hereyes
16:32
7713 9535
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl