Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

hereyes
23:58
2150 ddba 500
Reposted fromfine-arts fine-arts viapsychedelix psychedelix
hereyes
23:57
2042 47d3
Reposted fromkarahippie karahippie viabrightdiamond brightdiamond
hereyes
23:57
5891 2287
hereyes
23:57
Pamiętaj, że możesz przegapić wiele dobrych rzeczy w życiu przez niewłaściwe podejście.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabrightdiamond brightdiamond
hereyes
23:57
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
23:56
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viabrightdiamond brightdiamond
hereyes
23:56
Nie ma większej rzeźni niż pamięć o osobie która nas w jakikolwiek sposób zawiodła.
Reposted fromlabellavita labellavita viarzzkropka rzzkropka
hereyes
23:56
7495 afb1
Reposted fromsarazation sarazation viarzzkropka rzzkropka
hereyes
23:56
Reposted fromshakeme shakeme viapsychedelix psychedelix
hereyes
23:54
5220 3022 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamaruuda maruuda
23:54
2218 40ff
Reposted fromochgod ochgod vialaparisienne laparisienne
hereyes
23:54
3028 28d0 500
Reposted frompiehus piehus vialaparisienne laparisienne
hereyes
22:45
0407 dbb6 500
Wrocław
hereyes
22:45
3288 e467 500
hereyes
22:45
Jedną z najtrudniejszych rzeczy do przyznania jest to, że nie kochano nas wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebowaliśmy.
— Alex Michaelides
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
hereyes
22:43
Bolało mnie, że o mnie zapomniała. Ale jeszcze bardziej bolało mnie to, że sprawiłem, że chciała o mnie zapomnieć. Zostawiłem ją na rozstaju dróg. Zupełnie zagubioną i ubrudzoną resztkami złudzeń, w które tak wierzyła. Wierzyła we mnie. A ja zdaje się byłem wtedy zbyt nierozsądny, żeby być dla niej kimś więcej niż iluzją. Z czasem zrozumiałem, że całą sytuację zinterpretowała tak, jakbym wbił jej nóż w serce i przekręcił. To dlatego z jej ust zamiast słodkiego śmiechu wylała się jak krew cała fala gorzkich słów. Wtedy nie rozumiałem. Dzisiaj wiem wszystko. Powinienem wziąć ją za rękę i przeprowadzić przez to co było dla niej niezrozumiałe. Powinienem być obok w te noce, kiedy płakała wewnątrz siebie z bezradności. Bo ona taka była, że nie potrafiła płakać łzami. Płakała w sercu. Powinienem być wtedy, chociażby po to żeby pogłaskać jej włosy. Ucałować czoło. Ale byłem tchórzem. Teraz muszę patrzeć jak ktoś inny obmywa jej rany i koi zmysły. Tworzy jej historię. A ona - ona mnie już nie chce. Nie chce nawet w swoich wspomnieniach. I to boli. Tak, że w duszy gasną wszystkie gwiazdy. Przecież wiem, że straciłem niebo.
— Aleksandra Steć
hereyes
22:40
7284 0456
hereyes
22:40
Człowiek dojrzały odpuszcza, nie mści się. Pielęgnując krzywdę, krzywdzi samego siebie. Życie jest zbyt krótkie, żeby się kłócić. Lepiej liczyć swoje błogosławieństwa i dbać o ludzi, których kochasz.
— Kayah
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaupinthesky upinthesky
hereyes
22:40

"Tak naprawdę największy kłopot z uczuciami polega na tym, że nie da się ich przechytrzyć. Nie da się oszukać smutku, rozpaczy. Udawać, że nie istnieją. Nie da się upchnąć gdzieś złości ani poczucia straty. One zawsze wracają. Nie da się zafałszować radości, euforii ani podziwu. Uczucia po prostu są. A do tego są mądre. Mówią nam wiele o nas samych, o innych ludziach, o tym, w czym żyjemy. Jak drogowskazy pokazują nam, czego nam potrzeba, co nas uwiera, gdzie daliśmy z siebie być może za dużo, a gdzie oczekiwaliśmy więcej".

— Agnieszka Jucewicz "Czując. Rozmowy o emocjach"
hereyes
22:39
Reposted fromFlau Flau viarzzkropka rzzkropka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl