Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

hereyes
22:56
8582 5231
Reposted fromrevalie revalie viagreywolf greywolf
hereyes
22:56
5823 5b3d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarzzkropka rzzkropka
hereyes
22:55
hereyes
20:48
5117 f5cb 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
hereyes
20:48
hereyes
20:46
2700 4933 500
Reposted frompulperybka pulperybka viajustmine justmine
hereyes
20:45
hereyes
20:45
5139 3e4d 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer
hereyes
20:44
Many silences make a sound.
— John Frusciante
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viaBrainy Brainy
hereyes
20:44
4587 a2a9 500
Reposted fromdadzik dadzik viaBrainy Brainy
hereyes
20:44

Hotel Grande Bretagne, Athens


wish list?

Reposted frommr-absentia mr-absentia viapraesens praesens
hereyes
20:42
5157 bd8f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
hereyes
20:41
Psychika ma naprawdę dobre mechanizmy obronne, tak że w trudnych sytuacjach szukamy rzeczy pięknych. Nawet jeśli to tylko iluzje. To mechanizm wyparcia przychodzi ci z pomocą. Widzieć to co dobre, w tym, co się nie uklada - właśnie to czyni życie trochę bardziej znośnym.
— Życie mimo wszystko
hereyes
20:39
hereyes
20:38
  • miałem już parę razy to straszliwe przygnębiające przenajsmutne uczucie, że powinienem w danej chwili w innym miejscu być, niż w tym, w którym w danej chwili byłem.
— Edward Stachura
hereyes
20:36
Możesz powiedzieć komuś prosto w oczy, że ci chujowo, ale on po minucie zacznie napierdalać o tym, że gorąco dziś, że wyjazd się zbliża, że sesja, że wakacje.
http://ciemnoglodno.blogspot.com/
hereyes
20:23
1888 477d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaybeyou maybeyou
hereyes
20:23
1167 4b4c 500
Reposted fromsarazation sarazation viamaybeyou maybeyou
hereyes
18:24
4406 e067 500
Reposted fromdadzik dadzik viajointskurwysyn jointskurwysyn
hereyes
18:24
9848 ebdd 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl