Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2019

hereyes
22:19
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać
I złamiemy sobie serce
Niech skradziony weekend trwa.

Wiem że musisz wrócić
Przestań o tym mówić
Tańcz.
— Dawid Podsiadło "Dżins"
Reposted fromlovvie lovvie viamarvelous marvelous
hereyes
22:18
hereyes
22:18
2181 e46a 500
Reposted fromzniszcze zniszcze vialaparisienne laparisienne
22:17
8718 fdc2 500
Reposted fromthewomcats thewomcats viapsychedelix psychedelix
hereyes
22:17
8291 2871
Reposted frombatgirl batgirl viapsychedelix psychedelix
22:17
What was my mad heart dreaming of?
Sappho (Stung with Love: Poems and Fragments, trans. Aaron Poochigian)
Reposted fromwestwood westwood viaallay allay
hereyes
22:17
1790 fe46 500
Reposted fromsoftboi softboi viapsychedelix psychedelix
hereyes
22:17
hereyes
22:16
Reposted fromshakeme shakeme
hereyes
13:45
hereyes
13:44
Poczekaj na kogoś, kto zobaczy w Tobie to, co najlepsze. I kto stanie się nieodłączną częścią Twojego życia. Poza sobą macie nie widzieć świata. Wiesz jak to się nazywa? Miłość. Prawdziwa, szczera, dojrzała, która przetrwa wszystko i wszystkim będzie.
— mamtogdzies.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viamyszkaminnie myszkaminnie
hereyes
13:44
Szczęścia nie poudajesz. Zdradzi Cię mgiełka tęsknoty za nim obecna na tęczówce oka. Zdradzą cię łzy, które niekontrolowanym strumieniem popłyną, gdy w filmie obraz szczęścia pokażą aktorzy. O braku szczęścia przypomną ci te samotne, ciche minuty przed zaśnięciem, gdy będziesz starała się wymodlić o szczęściu sen.
— Katarzyna Nosowska
hereyes
13:43
9521 8d8c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
hereyes
13:43
Zawsze trzeba wiedzieć, kiedy kończy się jakiś etap w życiu. Jeśli uparcie chcemy w nim trwać dłużej niż to konieczne, tracimy radość i sens tego, co przed nami.
— Paulo Coelho
hereyes
13:42
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viamyszkaminnie myszkaminnie
hereyes
13:41
hereyes
13:41
0211 98a9 500
Reposted frommoai moai viamyszkaminnie myszkaminnie
hereyes
13:41
3040 ec4e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamyszkaminnie myszkaminnie
hereyes
13:41
9542 7bcd
Reposted fromonlyman onlyman viamyszkaminnie myszkaminnie
hereyes
13:41
9768 ce34 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamyszkaminnie myszkaminnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl