Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2019

hereyes
20:25
6713 68c5 500
Rupi Kaur - "Słońce i jej kwiaty"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
hereyes
20:24
I "co nie zabije to wzmocni", to nieprawda. Co nie zabije, to nie zabije, wcale nie musi wzmacniać. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfinch finch vialaparisienne laparisienne
hereyes
20:24
8752 0a32 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
hereyes
20:24
7717 b6f7 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
hereyes
20:23
Jeśli nie uchwycisz u kogoś tej odrobiny wariactwa, nie możesz go pokochać. Jeśli nie uchwycisz jego punktu szaleństwa, przechodzisz obok. Czyjś punkt szaleństwa jest źródłem jego uroku.
— Delphine De Vigan - "Prawdziwa historia"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaallay allay
hereyes
20:22
„Pewnego dnia zobaczysz ją trzymającą za rękę kogoś innego, kto wykorzystał twoją szansę. Ona nawet cię nie zauważy, ponieważ będzie zbyt zajęta śmianiem się z jego głupiego żartu, a widzenie tego pięknego uśmiechu na jej twarzy i uświadomienie, że nie jesteś jego powodem, spali twoje serce. I wtedy do ciebie dotrze: to była ona. To zawsze była ona".
Gentleman Polska
— Gentleman Polska
Reposted frombeatkazz beatkazz viaallay allay
hereyes
20:22
Reposted fromshakeme shakeme
hereyes
20:22
4770 e359 500
Reposted fromFlau Flau viajutynda jutynda
hereyes
20:21
hereyes
20:21
8065 db80
Reposted fromadzix69 adzix69 vialaparisienne laparisienne
hereyes
20:21
3017 481a
Reposted frommisza misza vialaparisienne laparisienne
hereyes
20:21
6120 4751 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 vialaparisienne laparisienne
hereyes
20:21
Zatop nas Boże, bo nie zasługujemy na nic innego. Bo nie potrafimy ani myśleć, ani kochać, bo tego nie chcemy. Bo idziemy przez las. Pijani od słów. Głuchnąc od hałasu. Ślepnąc od świateł.
— Ślepnąc od świateł
Reposted frompastelowe pastelowe vialaparisienne laparisienne
hereyes
20:20
8920 6639 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadotkliwie dotkliwie
hereyes
20:20
hereyes
20:19
Mam ochotę się wtulić, tak z całej siły, w kogoś, komu mogę zaufać (…) Chciałabym pozostać w tej pozycji wiele, wiele godzin, aż spłynie ze mnie cały gniew, bunt, cały ten cholerny, wielotonowy smutek.
— A.Olejnik
hereyes
20:19
hereyes
20:19
3703 1cf7 500
Reposted fromsoftboi softboi viamyszkaminnie myszkaminnie
hereyes
20:18
Czas poplątał kroki.
— Coma
hereyes
20:17
- Pamiętasz jeszcze coś z tamtych czasów?
- Wszystko.
- Mnie?
- Także.
- To dobrze - rzekła. - Chciałam, abyś o mnie pamiętał. Kobiecie jest to potrzebne.
— Hłasko
Reposted frombanshe banshe viamyszkaminnie myszkaminnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl