Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2019

hereyes
13:19
Nie myśl o tym, jak długą drogę masz przed sobą. Nie mierz odległości między startem a metą. Takie rachuby powstrzymają cię przed zrobieniem następnego małego kroczku. Jeśli chcesz zrzucić 20 kilogramów, zamawiasz sałatkę zamiast frytek. Jeśli chcesz być lepszym przyjacielem, odbierasz telefon, zamiast go wyciszać. Jeśli chcesz napisać powieść, siadasz i zaczynasz od jednego akapitu. Boimy się poważnych zmian, ale zazwyczaj mamy dość odwagi, żeby zrobić następny, właściwy krok. Jeden nie-wielki krok, a potem kolejny. To wystarczy, żeby wychować dziecko, zdobyć dyplom, napisać książkę, spełnić swoje najśmielsze marzenia. Jaki powinien być Twój następny, właściwy krok? Nieważne, o co chodzi – po prostu zrób to.
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viadotkliwie dotkliwie
hereyes
13:19
hereyes
13:18
Reposted fromshakeme shakeme viaallay allay
hereyes
13:15
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viascorpix scorpix
13:15
2284 f78f 500

eliixur:

🌱

Reposted fromabsolem absolem viascorpix scorpix
hereyes
13:15
7907 c15a
Reposted fromkarahippie karahippie viascorpix scorpix
13:15
hereyes
13:15
13:12
0391 0d6c 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viascorpix scorpix
hereyes
13:05
4134 a5c4 500
Reposted fromdisheveled disheveled viascorpix scorpix
hereyes
13:04
5999 3dc6
Reposted fromlittlefool littlefool viaupinthesky upinthesky
hereyes
13:04
Happiness only real when shared
Reposted fromupinthesky upinthesky
13:04
2230 d74d
Reposted fromunco unco viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
hereyes
13:02
- Cóż, to jest jeden sposób, by dowiedzieć się, czy facet, który ucieka od ciebie, naprawdę cię kocha. - Czyli jaki? Charlie spojrzał mi w oczy. - Żyj dalej bez niego. Facet szybko odzyskuje zdrowy rozsądek, gdy dociera do niego, że już na niego nie czekasz.
— Vi Keeland - "Kusząca pomyłka"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
hereyes
13:00
hereyes
12:59
Samoakceptacja to proces.
— Karolina Cwalina - Smart sexy. Kalendarz 2020
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
hereyes
12:57
Myrdal, Norway
hereyes
12:57
6690 8ee1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
hereyes
12:49
Moje życie emocjonalne: dialektyka umiłowania prywatności i potrzeby zanurzenia się w namiętny związek
— Susan Sontag "Odrodzona. Dzienniki, tom I. 1947-1963
hereyes
12:48
0821 6c81 500
Reposted fromnyaako nyaako viamrrru mrrru
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl