Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2017

hereyes
20:37
"(...) Tyle twojego, co zakłuje w piersiach".
Krystyna Miłobędzka.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
hereyes
20:35
Nie widziałem jeszcze ludzi, którzy spotkaliby się w dobrym miejscu życia. Takiego miejsca w życiu nie ma i być nie może. Zawsze zdaje się że jest zbyt późno czy zbyt wcześnie; że zbyt wiele doświadczenia albo że zbyt mało. Zawsze coś stoi na przeszkodzie.
— Hłasko
hereyes
20:34
hereyes
20:33
0923 16ff
hereyes
20:32
hereyes
20:32
hereyes
20:30
5121 4b87 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapaulinac26 paulinac26
20:29
9904 704d 500
Reposted fromhelterskelter helterskelter viaupinthesky upinthesky
hereyes
20:29

Cliffs of Moher, Ireland

Reposted fromlifeless lifeless viaupinthesky upinthesky
20:29
6346 baa4 500
Reposted frombellthecat bellthecat viaupinthesky upinthesky
hereyes
20:28
20:28
3141 ef92
hereyes
20:27
hereyes
20:27
8591 1115 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
hereyes
20:24
I w końcu jest. Wiosna, prawie lato. Wyczekana, utęskniona. Słoneczne poranki, posiłki na balkonie, nieśpiesznie czytane książki, twarz ku słońcu, lekkie tenisówki, gołe nogi, świeże owoce i warzywa, pastelowe paznokcie. Jest więcej optymizmu, zapału, energii. Łatwiej nie myśleć o tym, że nadal goni nas czas. Nie martwić się, że wciąż stoimy w tym samym miejscu. Łatwiej jest się zapomnieć.
— doubleespresso

May 30 2017

hereyes
12:16
hereyes
12:14
hereyes
12:13
4116 1772
Reposted fromunr-eal unr-eal viagdziejestola gdziejestola
hereyes
12:13
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viagdziejestola gdziejestola

May 26 2017

hereyes
21:02
Jak długo się żyje, trzeba się wszystkim interesować - mawiała - inaczej nie ma różnicy między żywymi a umarłymi.
— Lucy Maud Montgomery, "Dolina Tęczy"
Reposted fromcudoku cudoku viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl