Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

hereyes
22:02
Reposted frommayamar mayamar viaszydera szydera
hereyes
22:02
8148 8c3d 390
Reposted frompesy pesy viahormeza hormeza
hereyes
22:01
0001 f3ab 390
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaDzessik Dzessik
22:01
7659 e488 390
Reposted fromjustadream justadream viatoniewszystko toniewszystko
hereyes
22:01
4721 ab7e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaDzessik Dzessik
hereyes
22:00
6395 2c9d 390
Reposted fromfelicka felicka viafoodforsoul foodforsoul
hereyes
22:00
8651 cad0 390
Reposted fromlovely-wildness lovely-wildness viahormeza hormeza
hereyes
21:59
W życiu wszystkiego trzeba spróbować. Trzeba zapalić papierosa, upić się do nieprzytomności, tańczyć całą noc, zgubić telefon, nieszczęśliwie się zakochać, jechać w bagażniku, pływać w nocy, zgubić się w obcym mieście. Ale jeśli robisz coś złego, to przynajmniej baw się przy tym dobrze. Może jutro będzie koniec świata. Przecież może.

Próbuj. Może gdzieś miedzy nową książką a podróżą do Ciechocinka znajdziesz właśnie swoje szczęście.
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby viaszydera szydera
hereyes
21:57
5369 82e6 390
Reposted fromnyaako nyaako viaunsteadyshy unsteadyshy
hereyes
21:56
Przewyższaj swoje uczucia. Nie ja tego od ciebie wymagam, tylko życie. Inaczej porwie Cię fala emocji. Porwie morze i przepadniesz bez śladu. Uczucia potrafią stać się w życiu największym problemem. Igrają z nami w sposób perfidny.
— Philip Roth – Wzburzenie
Reposted fromnyaako nyaako viaunsteadyshy unsteadyshy
hereyes
21:56
3657 325b 390
Przedwojenny Lwów. 1934.
Reposted frommental-cat mental-cat viapuremindx puremindx
hereyes
21:55
2728 3a3f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajustjustjust justjustjust
hereyes
21:53
Ludzie nie rozumieją tego, co jest inne. Zawsze tak było. I zawsze tak będzie.
— Dwadzieścia siedem snów
hereyes
21:53
1494 79c6 390
Reposted frompod-slowami pod-slowami viapuremindx puremindx
hereyes
21:53
5855 b23b 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapuremindx puremindx
hereyes
21:52
9704 8f8b 390
Reposted frommoai moai viatoolong toolong
21:50
6592 45cb 390
Reposted fromtwice twice viahormeza hormeza
hereyes
21:50
8909 3b75 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viachrzrzrz chrzrzrz
hereyes
21:50
1825 8d05 390
Reposted fromdailylife dailylife viamyszkaminnie myszkaminnie
hereyes
21:45
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl