Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2018

hereyes
19:30
9834 4e96 500
Reposted fromgreenloud greenloud vialaparisienne laparisienne
hereyes
19:30
0030 e33d
Reposted fromoutoflove outoflove vialaparisienne laparisienne
19:30
hereyes
19:29
2265 faf8 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialaparisienne laparisienne
hereyes
19:28
0077 655c 500
Reposted fromOnlyOrange OnlyOrange viaallay allay
hereyes
19:28
Reposted frombluuu bluuu viaallay allay
hereyes
19:27
Kiedy ktoś jest tak wyjątkowy, wiesz o tym prędzej, niż się spodziewasz. Poznajesz to instynktownie i masz pewność, że cokolwiek się stanie, już nigdy nie będzie nikogo takiego jak on.
— Nicholas Sparks, "Szczęściarz"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaallay allay
hereyes
19:27
Wciąż było wewnątrz mnie. Ciążyło.
— Penelope Douglas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
hereyes
19:26
Dlaczego trzeba stanąć w obliczu śmierci, by nauczyć się doceniać każdy dzień? Dlaczego musimy czekać, aż niemal skończy nam się czas?
— Tillie Cole
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
hereyes
19:25
To niesamowite jak głośny dźwięk ciszy może nieubłaganie na ciebie krzyczeć, przypominając, że jesteś zdany na samego siebie.
— Tillie Cole
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
hereyes
19:24
0208 6db1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
hereyes
13:04
8759 940d 500
Pamiętam, że z Wyborczej i że są to słowa Teresy Torańskiej.
hereyes
13:03
8700 4531
Reposted fromnazarena nazarena viajointskurwysyn jointskurwysyn
hereyes
09:39
7272 e043 500
Reposted fromkarsina karsina viapredictableannie predictableannie
hereyes
09:28
2187 88ea 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viarzzkropka rzzkropka
hereyes
09:28
I tried so hard
And got so far
But in the end
It doesn't even matter
I had to fall
To lose it all
But in the end
It doesn't even matter
— In the end, Linkin Park
Reposted frommy-life my-life viarzzkropka rzzkropka
hereyes
09:26
7938 e14d
Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
Reposted fromdoedeer doedeer viascorpix scorpix
hereyes
09:26
hereyes
09:25
7638 464d
Reposted fromambermoon ambermoon viamoai moai
hereyes
09:22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl